Re-integratie begeleiding

Bij langdurige ziekte van uw medewerker krijgt u te maken met re-integratie. Hierbij heeft u als werkgever een belangrijke taak en verantwoordelijkheid vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Een lastig spanningsveld

U wilt het liefst dat de medewerker zo snel mogelijk weer volledig aan het werk gaat. De medewerker wil het liefst zo snel mogelijk weer gezond zijn. Dit leidt tot een spanningsveld: u wilt misschien te snel gaan en de medewerker gaat te veel "op de rem staan".

Daarom is het aan te bevelen om het re-integratieproces te laten begeleiden door een (onafhankelijke) partij met kennis van zaken.

Een helder stappenplan

Succesvolle re-integratie hangt grotendeels af van goede communicatie: duidelijk en open.
Om te beginnen over het plan van aanpak.
Wij adviseren u over heldere, tijdsgebonden stappen in dit plan.

 Valid XHTML 1.0 Transitional