Wie is Kopwerk?

Mijn naam is Alex Schonewille (1968).

Alex Schonewille

Als loopbaan- en re-integratiecoach begeleid ik mensen met ernstige hoofdpijn bij het vinden of behouden van werk. Ik ben sinds 1995 actief in het vak en ben aangesloten bij de NOLOC, beroepsvereniging voor loopbaan professionals. In 2006 nam ik samen met Edith van Rijn het initiatief voor de oprichting van Adviespunt Werk, onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.

  1. Quote:
    "Bij ziekte is er vaak onbegrip tussen werkgever en werknemer.
    Het geeft mij altijd veel voldoening om de brug
    te slaan tussen beide partijen."